Hakkımızda

Eğitimin amacı; yaratıcı, üretici düşünen, eleştirici, kendini yansıtabilen ve geliştirebilen
bireyler yetiştirmektir. Çocukların öğrenmeden zevk alabilmeleri, öğrenmede aktif olabilmeleri kullanılan eğitim araç ve gereçlerinin gelişim düzeylerine uygun olmasıyla mümkündür.
Salan Yayınları olarak bu ilkeleri rehber edinmekte yayınlarımızla öğretimin kalitesini artırmaya çalışmaktayız.
Yayın evimizin kurucusu Mehmet SALAN eğitim yayıncılığı ile ilgili çalışmalarına modern matematiğin ülkemizde uygulanmaya konulduğu 1974 yılında başlamıştır. 1984 yılında İstanbul’da Salan Yayınları adıyla yayın evimizi kurmuştur.
Bugün geldiğimiz noktada eğitim yayıncılığı ile ilgili çalışmalarımız çeşitli alanlarda devam etmektedir. Bu çalışmalarımız okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yardımcı kaynak kitaplar ile geniş bir kitleye hitap etmektedir. Yayınlarımız İlkokulda Başaracağım Eğitim Yayınları ve Salan Yayınları, ortaokulda Salan Yayınları ve öykü yayıncılığında Limon Kitap markalarıyla yayımlanmaktadır.
Salan Yayınları bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da eğitime çağdaş yaklaşımıyla öğretmen ve öğrencilerimize
daha yararlı olma amacını sürdürecektir.